energyprojects

Projekty OZE

flag flag flag

geotermia

Začiatok využívania geotermálnej energie v Rakúsku sa vlastne spája s neúspechom: V roku 1978 bol v rakúskom Bad Waltersdorfe realizovaný vrt na ťažbu ropy, pričom sa podarilo naraziť na horúci prameň. Obec začala následne hľadať možnosti využitia horúcej vody a rozhodla sa v roku 1981, že bude vykurovať miestnu školu, materskú školu a kúpalisko teplom z hlbín. Následne boli zriadené termálne kúpele a geotermálne energia sa využila na dodávku tepla do týchto kúpeľov. Napriek relatívne malému výkonu termálneho prameňa – z hĺbky 1 400 metrov tryská za sekundu len 17 litrov vody s teplotou 61 °C – sa zodpovedným osobám podaril skutočne pozoruhodný výkon. top

domov

Prameň vykuruje dnes prevádzky orientované na cudzinecký ruch s celkovým počtom 1 000 lôžok, dve školy a termálne kúpele, vrátane terapeutického centra. Následne zostáva ešte voda s teplotou 55 °C, takže sa využíva na prípravu teplej úžitkovej vody a ohrev ventilačného systému kúpeľného centra. Až potom sa v kúpeľoch využívajú liečivé účinky vody. Skôr ako sa liečivá voda – v súlade so zákonnými ustanoveniami platnými v Rakúsku – znovu napumpuje do pôvodných geologických vrstiev, využije sa ešte na ohrev obecného záhradníctva. top

Pri súčasných ekonomických a geologických rámcových podmienkach je potenciál geotermálnej energie v Rakúsku na celkovej úrovni 2 000 MW tepelnej energie a okolo 7 MW elektrickej energie. Geologicky vhodnými lokalitami je štajerský tzv. termálny región, horno- a dolnorakúska Molasská panva a Viedenská panva. V niektorých z týchto území je osídlenie samozrejme veľmi riedke, čo má nepriaznivý vplyv na hospodárnosť využitia. Dodnes bolo v Rakúsku postavených celkovo dvanásť geotermálnych zariadení s tepelným výkonom cca. 41,5 MW. Zariadenie v Altheime, ktoré zásobuje teplom cca. 650 domácností, je v súčasnosti najväčším geotermálnym systémom blízkej distribúcie tepla v Rakúsku. V prípade dvoch zariadení sa termálna voda využíva pomocou ORC turbíny aj na výrobu elektrickej energie. top